Kølfugen ses efter

i 2006 under forårsklargøringen fornyede jeg fugen mellem kølen og skroget.
Jeg skiftede også nogle af kølboltene, da de så lidt rustne ud.
Som det ses, har kølen en bred anlægsflade mod skroget, så der er en række gennemgående bolte med undersænket hoved i hver side og møttrikker på indersiden af skroget.

Loggen på billedet foran kølen er fjernet, hullet støbt til, og på samme sted sidder nu en ekkolod transducer indvendig i bunden, som er koblet til Garmin søkortplotteren.
I styrboards side sad en udvendig transducer til det gamle ekkolod. Der støbte jeg gså hullet til, da jeg fjernede den.
De nye rustfri kølbolte ses også.

Translate »